Dịch Covid-19
Bắc Ninh: Thông tin trường hợp tử vong trên địa bàn tỉnh nghi nhiễm SARS-CoV-2