Dịch Covid-19
24h qua, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới