Dịch Covid-19
Đấm vào mặt bảo vệ bệnh viện khi được yêu cầu đo thân nhiệt sàng lọc COVID-19