Kinh tế
Việt Nam có 4 tỷ phủ nằm trong danh sách Forbes (Mỹ)